Trenger du hjelp av advokat?

Vi har høy kompetanse og lang erfaring som bistandsadvokat ved familievold eller seksuelle overgrep, men bistår også på mange andre rettsområder - både som forsvarer i straffesaker, som din advokat i tvist etter barneloven, eller ved barnebortføring.

Hvis du er utsatt for vold fra din partner eller seksuelle overgrep, har du rett til gratis advokat for å vurdere bevisene i saken under fire øyne og uten at noen andre varsles. Vi har taushetsplikt, og vil bruke vår kunnskap til å gi råd og ivareta dine interesser.


Kontakt ossKlikk kontakt oss eller ring
4828 1100
for et gratis svar.<center><h2>Bistandsadvokat</h2></center>

Bistandsadvokat

<center><h2>Barnefordeling</h2></center>

Barnefordeling

<center><h2>Forsvarer</h2></center>

Forsvarer

<center><h2>Barnebortføring</h2></center>

Barnebortføring