Trenger du hjelp av erfaren advokat?

Vi tilbyr lang erfaring og spisskompetanse som bistandsadvokater ved familievold eller seksuelle overgrep, men bistår også på mange andre rettsområder - både som forsvarer i straffesaker, som din advokat i tvist etter barneloven, eller ved barnebortføring. Vi holder oss faglig oppdaterte, for å kunne bistå mest mulig effektivt, og vi er tilgjengelige for deg når du har spørsmål. Du velger selv din advokat - ingen kan bestemme for deg.

Hvis du er utsatt for vold fra din partner eller seksuelle overgrep, har du rett til gratis bistand fra oss for å vurdere bevisene i saken under fire øyne og uten at noen andre varsles. Vi har taushetsplikt, og vil bruke vår kunnskap til å gi råd og ivareta dine interesser.


Kontakt ossKlikk "Kontakt oss" eller ring
4828 1100
for et gratis svar.<center><h2>Bistandsadvokat</h2></center>

Bistandsadvokat

<center><h2>Barnefordeling</h2></center>

Barnefordeling

<center><h2>Forsvarer</h2></center>

Forsvarer

<center><h2>Barnebortføring</h2></center>

Barnebortføring