Trenger du hjelp av advokat?

Du velger selv din advokat. Vi har høy kompetanse og lang erfaring som bistandsadvokat ved familievold eller seksuelle overgrep, men bistår også på mange andre rettsområder - både som forsvarer i straffesaker, som din advokat i tvist etter barneloven, eller ved barnebortføring.

Hvis du er utsatt for vold fra din partner eller seksuelle overgrep, har du rett til gratis advokat for å vurdere bevisene i saken under fire øyne og uten at noen andre varsles. Vi har taushetsplikt, og vil bruke vår kunnskap til å gi råd og ivareta dine interesser.


Kontakt ossKlikk kontakt oss eller ring
4828 1100
for et gratis svar.<center><h2>Bistandsadvokat</h2></center>

Bistandsadvokat

<center><h2>Barnefordeling</h2></center>

Barnefordeling

<center><h2>Forsvarer</h2></center>

Forsvarer

<center><h2>Barnebortføring</h2></center>

Barnebortføring