Våre advokater er her for deg

  • Bistandsadvokat ved familievold eller seksuelle overgrep
  • Forsvarer i straffesaker
  • Alle saker om barn (barnevern, barnelovstvist/barnefordeling, foreldreansvar, daglig omsorg, samvær)
  • Barnebortføring til eller fra Norge
  • Erstatning (personskade og voldsoffererstatning mv)
Vi er et lite firma med slagkraftige advokater som har tid til din sak, uansett hvor stor eller liten den er. Hos oss får du time på dagen. Vi er tilgjengelige for deg når du trenger oss - og vi er med deg hele veien.


*
*
*
*


<center><h2>Bistandsadvokat etter familievold og seksuelle overgrep</h2></center>

Bistandsadvokat etter familievold og seksuelle overgrep

<center><h2>Forsvarer i straffesaker</h2></center>

Forsvarer i straffesaker

<center><h2>Erstatning etter skadevoldende handlinger</h2></center>

Erstatning etter skadevoldende handlinger

<center><h2>Barnefordeling og barnevern</h2></center>

Barnefordeling og barnevern

<center><h2>Barnebortføring til eller fra Norge</h2></center>

Barnebortføring til eller fra Norge