Våre advokater er her for deg

Spør våre advokater - og få gratis og uforpliktende svar. Får du fri rettshjelp? Kanskje har du forsikring som dekker advokathjelp?

Våre advokater har spisskompetanse som bistandsadvokater ved familievold eller seksuelle overgrep, og bistår som forsvarer i straffesaker, i saker om barn eller ved barnebortføring og ved tvister i arbeidslivet. Vi bistår også ved skifte/økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, ved arv og ved erstatning. Det er ofte lurt å ta kontakt med advokat tidligst mulig.

Du kan være trygg på at vi er tilgjengelige når du trenger oss. Vi er med deg hele veien.


*
*
*
*


<center><h2>Bistandsadvokat etter familievold og seksuelle overgrep</h2></center>

Bistandsadvokat etter familievold og seksuelle overgrep

<center><h2>Skifte/økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd</h2></center>

Skifte/økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

<center><h2>Forsvarer i straffesaker</h2></center>

Forsvarer i straffesaker

<center><h2>Barnefordeling og barnevern</h2></center>

Barnefordeling og barnevern

<center><h2>Erstatning etter skadevoldende handlinger</h2></center>

Erstatning etter skadevoldende handlinger

<center><h2>Barnebortføring til eller fra Norge</h2></center>

Barnebortføring til eller fra Norge