Våre advokater er her for deg

  • Bistandsadvokat ved familievold eller seksuelle overgrep
  • Forsvarer i straffesaker
  • Alle saker om barn (barnevern, barnelovstvist/barnefordeling (foreldreansvar, daglig omsorg, samvær)
  • Barnebortføring til eller fra Norge
  • Erstatning (personskade og voldsoffererstatning mv)
Det er ofte lurt å ta kontakt med en av våre advokater så tidlig mulig, for å få rask faglig hjelp. Ingen ventetid - du får rask juridisk bistand.


*
*
*
*


<center><h2>Bistandsadvokat etter familievold og seksuelle overgrep</h2></center>

Bistandsadvokat etter familievold og seksuelle overgrep

<center><h2>Forsvarer i straffesaker</h2></center>

Forsvarer i straffesaker

<center><h2>Erstatning etter skadevoldende handlinger</h2></center>

Erstatning etter skadevoldende handlinger

<center><h2>Barnefordeling og barnevern</h2></center>

Barnefordeling og barnevern

<center><h2>Barnebortføring til eller fra Norge</h2></center>

Barnebortføring til eller fra Norge