Erfarne og faglig sterke advokater med juridisk kampkraft

Partnervold? Seksuelle overgrep? Tvist om barn eller sak hos barnevernet? Barnebortføring? Personskade og erstatning? Forsvarsadvokat? Våre erfarne og faglig oppdaterte advokater kan hjelpe deg. Vi er et lite og spesialisert firma, med høy kunnskap, dedikerte advokater og lang erfaring innenfor våre fagfelt. Hos oss kan du være trygg på at vi er med deg hele veien - You'll Never Walk Alone.

Sjak R. Haaheim

Advokat/managing partner

Telefon 482 81 100
Send mail til Haaheim

Arne Donald Andersen

Advokat/partner

Telefon 482 81 100
Send mail til Andersen

Send inn skjemaet og få svar fra vårt team av erfarne advokater

Bistandsadvokat eller forsvarer i straffesaker

- Advokatene våre har nær 50 års erfaring med strafferett og straffeprosess.

- Bistandsadvokat for voksne og barn i alvorlige straffesaker. Har særlig kompetanse ved alvorlige voldsforbrytelser, familievold og seksuelle overgrep.

- Forsvarer i straffesaker.


Advokat i saker om foreldreansvar, daglig omsorg, samvær

- Tvist etter barneloven, spørsmål om daglig omsorg, samvær og foreldreansvar. Vi har solid erfaring med tvister hvor vold eller seksuelle overgrep er tema.

- Farskap.


Advokat ved erstatning

- Personskade, skade på gjenstander, voldsoffererstatning.
- Rettferdsvederlag/billighetserstatning mv.


Advokat ved barnebortføring

- Barnebortføring til eller fra Norge.


Advokat i barnevernssaker

- Vi bistår barn og voksne i barnevernssaker.

- Bistand ved akuttvedtak.

- Sakførsel for Fylkesnemnda og domstolen.


Advokat ved arv

- Vi bistår med å sette opp testament, hvis du har bestemt deg for hva du ønsker å gjøre med dine eiendeler.