Erfarne og faglig sterke advokater med juridisk kampkraft

Våre erfarne og faglig oppdaterte advokater kan hjelpe deg som bistandsadvokat, forsvarer eller som advokat i sivile søksmål. Vi er med deg hele veien.
Sjak R. Haaheim
Sjak R. Haaheim
Arne Donald Andersen
Arne Donald Andersen
Cathrine Thiis-Evensen
Cathrine Thiis-Evensen
Ida K. R. Andersen
Ida K. R. Andersen

Sjak R. Haaheim

Advokat/managing partner

Telefon 4828 1100
Send mail til Haaheim

Arne Donald Andersen

Advokat/partner

Telefon 4828 1100
Send mail til Andersen

Cathrine Thiis-Evensen

Advokat

Telefon 4828 1100
Send mail til Thiis-Evensen

Ida K. R. Andersen

Advokat

Telefon 4828 1100
Send mail til Andersen
*
*
*
*
*

Bistandsadvokat eller forsvarer i straffesaker

- Advokatene våre har nær 50 års erfaring med strafferett og straffeprosess.
- Bistandsadvokat for voksne og barn i alvorlige straffesaker. Har særlig kompetanse ved alvorlige voldsforbrytelser, familievold og seksuelle overgrep.
- Forsvarer i straffesaker.

Advokat i saker om foreldreansvar, daglig omsorg, samvær

- Tvist etter barneloven, spørsmål om daglig omsorg, samvær og foreldreansvar. Vi har solid erfaring med tvister hvor vold eller seksuelle overgrep er tema.
- Farskap.

Advokat ved samlivsbrudd

- Vi bistår med det økonomiske oppgjøret etter separasjon/skilsmisse.

Advokat ved arv

- Vi bistår med å sette opp testament, eller ved arveoppgjør.

Advokat ved arbeidstvister

- Vi bistår ved oppsigelse, avskjed eller hjelper småbedrifter med å få på plass gode arbeidsavtaler med sine ansatte.

Advokat ved barnebortføring

- Barnebortføring til eller fra Norge.

Advokat i barnevernssaker

- Vi bistår barn og voksne i barnevernssaker.
- Bistand ved akuttvedtak.
- Sakførsel for Fylkesnemnda og domstolen.

Advokat ved erstatning

- Personskade, skade på gjenstander, voldsoffererstatning.
- Rettferdsvederlag/billighetserstatning mv.