<center><h2>Bistandsadvokat</h2></center>

Bistandsadvokat

<center><h2>Barnefordeling</h2></center>

Barnefordeling

<center><h2>Forsvarer</h2></center>

Forsvarer

<center><h2>Barnebortføring</h2></center>

Barnebortføring

Trenger du hjelp av advokat for å ivareta dine rettigheter?

Vi har høy kompetanse og situasjonsforståelse i saker som bistandsadvokat ved familievold eller seksuelle overgrep, men bistår også på mange andre rettsområder - både som forsvarer i straffesaker, som din advokat i tvist etter barneloven, eller ved barnebortføring. Ring 4828 1100, eller send oss ditt spørsmål via skjemaet til høyre.

Hvis du er utsatt for vold fra din partner, har du rett til gratis advokat for å vurdere bevisene i saken under fire øyne og uten at noen andre varsles. Det samme gjelder om du er utsatt for alvorlige seksuelle overgrep. Vi har taushetsplikt, og vil bruke vår lange erfaring til å gi konkrete råd og ivareta dine interesser.
*
*
*
*