Du velger selv din forsvarsadvokat

Du kan få oppnevnt gratis forsvarsadvokat hvis du er anklaget for straffbare handlinger. Vårt kontor har drevne advokater, med lang erfaring innenfor strafferett og straffeprosess.

Ring oss på 4828 1100 eller send inn skjemaet på siden her. Det er du som velger din egen forsvarsadvoakt - ikke Staten.

Våre advokater bistår klienter over hele landet til enhver tid. Du skal ikke gå alene inn i ukjent juridisk terreng, hvor det er viktig at noen taler din sak og bidrar til å sikre dine rettigheter. Vi er med deg hele veien.


Vår langvarige praksis også fra politi/påtalemyndighet innebærer at vi kan se saken fra flere sider. Dermed har vi gode forutsetninger for å ivareta dine rettigheter i straffesaken.


 
 
 
 
 
 

Fritt valg av forsvarer

Du kan fritt velge din forsvarer. Om du har fått en advokat oppnevnt, kan du velge en annen uten å måtte begrunne skiftet.

Uansett hvem du velger, bør du ikke vente med å ta forbindelse med advokat. Jo tidligere advokaten kan påbegynne sitt arbeid, dess bedre kan dine rettigheter ivaretas.

Hvis det offentlige ikke betaler for forsvarer i din sak, har du likevel rett til advokat på ethvert trinn av saken. Sett deg i forbindelse med oss for å få et tilbud om juridisk bistand.
*
*
*
*