Barnerett

"Staten skal beskytte barn mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse, seksuelt misbruk eller utnyttelse fra foreldre eller andre omsorgspersoner".
Barnekonvensjonen artikkel 19

Barneretten tar for seg barns rettsstilling. Barneloven har regler av privatrettslig karakter, og hovedformålet er at avgjørelsene skal rette seg etter det som er best for barnet. Barneloven gjelder alle under 18 år.

Advokatoriet AS har lang erfaring i saker som omhandler barn. Både barnefordelingssaker, barnebortføring, vold mot barn og seksuelle overgrep.

Her kan du sjekke om du oppfyller kravene for gratis rettshjelp.


Lang erfaring med saker hvor barn er involvert

Vi har lang erfaring med saker om barnefordeling, samvær, fast bosted og daglig omsorg. Også kalt tvist etter barneloven.

Ofte har vi vært involvert i saker der forelderen eller omsorgshaveren for barnet er, eller har blitt utsatt for vold. Ofte er også barna blitt utsatt. Det er kjent at vold nødvendigvis ikke stanser etter et brudd mellom voldstutøver og offer. Bruk av barn som fortsatt krenkelse av den voldsutsatte er vanlig.

Vi har også bred erfaring i saker hvor seksuelle overgrep mot barn er tema.

Ta gjerne kontakt med oss i Advokatoriet AS om du ønsker en prat under fire øyne. Vi har lang erfaring med sensitive saker, og kan rådgi deg gjennom hele prosessen.

Ta kontakt i kontaktskjemaet til venstre, på telefon eller via e-post hvis du ønsker en prat med en advokat i Oslo og Tromsø."I de tilfellene hvor [familievold] pågår over tid, lever ... barna med en konstant trussel om vold. Man kan si at ... barna lever i volden".
*
*
*
*