Bistandsadvokat etter seksuelle overgrep

 Hvis du er blitt utsatt for et seksuelt overgrep, er det viktig at du tar kontakt med den lokale legevakten snarest mulig etter overgrepet.

Ikke dusj, ikke vask deg, ikke puss tenner, ikke kast klær. Dra til legevakten slik som du er med en gang.

Det er to formål med å dra til legevakten så raskt: Det ene er å sikre bevis for overgrep, så kan du senere vurdere om du vil anmelde det. Der bevisene er sikret med en gang, økes mulighetene for å oppklare saken. Det andre er å få oppfølging av kvalifisert helsepersonell så raskt som mulig. Vi vet at det er stort potensiale for senskader etter alvorlige seksuelle overgrep. Jo tidligere hjelpen kan settes i gang, dess større sjanser er det for å takle overgrepet.


Du må gjerne sende oss spørsmål om hva som er lurt å gjøre etter seksuelle overgrep, eller du kan ringe oss på 48281100. Vi vil gi deg svar, basert på vår langvarige erfaring og vår kunnskap om disse sakene.


Venn som er utsatt for seksuelle overgrep?

Hvis du er venn eller venninne med en som nettopp er utsatt for et seksuelt overgrep; Skriv ned hva som blir sagt, bruk gjerne mobiltelefonen til å sikre spor. Hjelp offeret til legevakten.
Når bevisene er sikret så godt som mulig, har den voldtektsutsatte rett til gratis advokathjelp for å vurdere politianmeldelse. Det er da lurt å finne en advokat som har god kompetanse på denne type saker. Advokaten kan vurdere bevisene, se andre beviser som kan sikres, og hjelpe til i kontakt med politiet - hvis det er ønskelig. Også advokaten har taushetsplikt, og går ikke til politiet på egenhånd.


Seksuelle overgrep er alvorlige straffbare handlinger. Voldtekter kan skje som et overfall på gaten, eller begått av partneren eller en bekjent. Voldtekt kan også skje på ungdomsfester, mot en som har sovnet. Felles for voldtekt er at det er seksuell omgang som er uønsket - en invasjon i den ytterst private sfære. Barn er særlig sårbare for seksuelle overgrep. Slike krenkelser kan prege dem for resten av livet.

Her kan du lese om du har krav på fri rettshjelp.


Du har krav på advokatbistand før politianmeldelse

Om du har vært utsatt for et seksuelt overgrep, har du automatisk krav på tre timers gratis advokathjelp for å vurdere om du vil melde krenkelsen til politiet. Vi vet at mange vegrer seg for å fortelle om hva de har vært utsatt for. Derfor er det mange seksuelle overgrep som aldri blir registrert - og mange ofre som ikke får nødvendig hjelp.
Advokatoriet AS kan bistå i disse sakene, og du er velkommen til å sette deg i forbindelse med oss. Husk at vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at samtalen vår foregår under fire øyne. Vi vurderer opplysningene i saken, og gir deg klare råd om veien videre. Om saken ender med anmeldelse, kan vi følge saken tett under etterforskningen og eventuell rettergang, og fremme erstatningskrav på dine vegne. Hvis saken henlegges, kan vi hjelpe med klage til høyere påtalemyndighet og med søknad om erstatning fra staten.
Vi vet at bevissituasjonen ofte kan være utfordrende, men vi har langvarig erfaring med de vanskelige vurderingene fra tidligere saker.


Ta gjerne kontakt med oss i kontaktskjemaet til venstre, eller ring oss på 48281100.
*
*
*
*