Voldtatt? Seksuelle overgrep? Dette bør du gjøre

 Er du utsatt for et seksuelt overgrep eller voldtekt? Dette bør du gjøre:

1. Oppsøk lokal legevakt eller overgrepsmottak der du bor.

Ikke dusj, ikke vask deg, ikke puss tenner, ikke kast klær. Dra til legevakten slik som du er med en gang.

2. Ta kontakt med oss, for å vite om dine rettigheter.

Du får raskt gratis advokathjelp hos en av våre erfarne advokater, slik at du kan vurdere politianmeldelse og få råd basert på vår erfaring med disse sakene. Vi hjelper deg i kontakt med politiet, hvis du ønsker å anmelde hendelsen.

3. Vi bistår deg hele veien, hvis du velger å politianmelde.

Du har rett til gratis bistandsadvokat under etterforskning, og hvis saken kommer for retten. Våre advokater hjelper med å sikre dine rettigheter. Vi bistår deg også med erstatningskrav.

*
*

Dette bør du gjøre hvis du er vitne etter voldtekt

Hvis du er venn eller venninne med en som nettopp er utsatt for voldtekt eller seksuelt overgrep - dette bør du gjøre:
  • Bruk mobiltelefonen til å ta bilder og video på stedet. Et bilde sier mer enn tusen ord.
  • Skriv ned hva som blir sagt. Det er viktig å sikre hvem som sa hva på stedet.
  • Hjelp venninnen/vennen til legevakten eller voldtektsmottaket. Helsevesenet sikrer spor som er viktige senere. Få med alt av klær.
  • Kontakt advokat for gratis hjelp. Ring oss på 4828 1100, eller send mail til post@advokatoriet.no. Din venninne/venn får time hos oss på dagen.
Når bevisene er sikret så godt som mulig, har den voldtektsutsatte rett til gratis advokathjelp for å vurdere politianmeldelse. Det er da lurt å finne en advokat som har god kompetanse på denne type saker. Advokaten kan vurdere bevisene, se andre beviser som kan sikres, og hjelpe til i kontakt med politiet - hvis det er ønskelig. Også advokaten har taushetsplikt, og går ikke til politiet på egenhånd.

Seksuelle overgrep er alvorlige straffbare handlinger. Voldtekter kan skje som et overfall på gaten, eller begått av partneren eller en bekjent. Voldtekt kan også skje på ungdomsfester, mot en som har sovnet. Felles for voldtekt er at det er seksuell omgang som er uønsket - en invasjon i den ytterst private sfære. Barn er særlig sårbare for seksuelle overgrep. Slike krenkelser kan prege dem for resten av livet.

Du har krav på advokatbistand før politianmeldelse

Om du har vært utsatt for et seksuelt overgrep, har du automatisk krav på tre timers gratis advokathjelp for å vurdere om du vil melde krenkelsen til politiet. Vi vet at mange vegrer seg for å fortelle om hva de har vært utsatt for. Derfor er det mange seksuelle overgrep som aldri blir registrert - og mange ofre som ikke får nødvendig hjelp.

Advokatoriet AS kan bistå i disse sakene, og du er velkommen til å sette deg i forbindelse med oss. Husk at vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at samtalen vår foregår under fire øyne. Vi vurderer opplysningene i saken, og gir deg klare råd om veien videre. Om saken ender med anmeldelse, kan vi følge saken tett under etterforskningen og eventuell rettergang, og fremme erstatningskrav på dine vegne. Hvis saken henlegges, kan vi hjelpe med klage til høyere påtalemyndighet og med søknad om erstatning fra staten.

Vi vet at bevissituasjonen ofte kan være utfordrende, men vi har langvarig erfaring med de vanskelige vurderingene fra tidligere saker.