Våre bistandsadvokater gir trygghet etter familievold, voldtekt og seksuelle overgrep

Gjør partneren din deg redd? Har du opplevd seksuelle overgrep? Du har rett til gratis advokatbistand for å vurdere veien videre og få råd om dine rettigheter uten at andre får vite noe. Du har frihet til å velge den advokaten du mener har størst slagkraft i din sak. Velg trygghet, forståelse, erfaring og kunnskap hos våre advokater. Send inn skjemaet, ring oss på 4828 1100 eller send mail på post@advokatoriet.no.
*
*
*
*
*
"Jeg er så utrolig glad for den hjelpen jeg har fått. Håper dere kan bistå flere med deres ekspertise"
Tidligere klient


Advokatene våre har nær 50 års erfaring med vold og seksuelle overgrepssaker

Advokat Sjak R. Haaheim
Advokat Sjak R. Haaheim
Advokat Arne D.  Andersen
Advokat Arne D. Andersen

Når parterapi eller familieterapi ikke stanser vold...
Du er ikke alene. Det er en fordel å ta kontakt med oss så tidlig som mulig, slik at vi raskt kan hjelpe deg med vurderinger og råd, basert på vår erfaring og kompetanse. Etter partnervold og seksuelle overgrep har du rett til gratis advokatråd allerede før en politianmeldelse, slik at du kan føle deg trygg på de valg du gjør.

Du har rett til å leve et liv uten vold. Det er ikke alltid parterapi eller familieterapi er tilstrekkelig for å bedre en grim livssituasjon. Vi hjelper med råd om du bør politianmelde vold eller seksuelle overgrep. Vi jobber for våre klienter - ingen andre.

Vi forstår at diskresjon kan være viktig. Vi bruker sikker og kryptert kommunikasjon, slik at du kan være sikker på at ingen snoker i usikker mail eller brev i postkassa. Vårt mål er alltid å bidra til å få slutt på vold, og dempe skadevirkninger mest mulig med den kunnskapen og de redskaper vi har i vår verktøykasse.

Og: Vi vet at vold og seksuelle overgrep kan ramme både kvinner og menn, unge og eldre. Vi forstår at både skamfølelse og frykten for ikke å bli trodd kan gjøre krenkelser vanskelig å snakke med andre om. Vi har taushetsplikt. Det du forteller en av våre advokater, forblir mellom dere to så lenge du ønsker. Vi varsler ingen, uten at du vil det selv.

Krisesenter og andre hjelpetiltak

Juridiske rettigheter er viktige - men helsa er viktigst. Derfor kan vi bistå med å sette deg i forbindelse med hjelpeapparatet, krisesenter mv.


Loven gir deg automatisk rett til gratis advokat ved familievold og overgrep

Ved de mest alvorlige straffbare handlinger, som drap, voldtekt, enkelte andre seksuelle overgrep og familievold, gir loven automatisk rett til gratis bistandsadvokat. Også i andre tilfeller kan det være grunnlag for å søke om bistandsadvokat.
Advokatene våre bistår en rekke skadelidte over hele landet til enhver tid. Vi er med deg hele veien, og du skal ikke gå alene inn i ukjent juridisk terreng, hvor det er viktig at noen taler din sak og bidrar til å sikre dine rettigheter.

Vi gir deg raskt svar på om du har rett til gratis bistandsadvokat, og ordner formalitetene for deg.
"Takk for all hjelp. Jeg vil anbefale dere til andre..."
Tidligere klient
Vi er skadelidtes vaktbikkje og pådriver
Vår langvarige praksis både som bistandsadvokat og fra politi/påtalemyndighet innebærer at vi kan se saken fra flere sider. Dermed har vi gode forutsetninger for å være skadelidtes vaktbikkje og pådriver. Vi sørger for etterutdanning, slik at våre kunnskaper alltid er "up to date". Dermed kan du være trygg på at vi vet hva det dreier seg om.

Fritt valg av bistandsadvokat
Du er ikke bundet av at noen har utpekt en advokat for deg som du ikke har valgt selv. Det er din sak og ditt valg av advokat: Du skal føle deg trygg på at din advokat har kompetanse, har erfaring og har tid til deg. Du står fritt til å velge hvilken advokat du ønsker som bistandsadvokat, og du kan bytte advokat uten å måtte begrunne hvorfor du bytter. Vi kan hjelpe deg med byttet.

Uansett hvem du velger, bør du ikke vente med å sette deg i forbindelse med advokat. Jo tidligere advokaten kan begynne å jobbe for deg, dess bedre kan dine rettigheter ivaretas. Vårt generelle råd er at du tar kontakt med advokat før du tar kontakt med politiet eller andre instanser. Husk at advokaten kun arbeider for deg - ingen andre.