Du velger selv din egen bistandsadvokat etter familievold eller seksuelle overgrep

Det er du selv som har rett til å bestemme hvem du ønsker som din bistandsadvokat etter vold i nære relasjoner eller seksuelle overgrep - ikke Staten. Du bør velge en bistandsadvokat som har høy kompetanse og lang erfaring, og som har tid til deg. Vi kan gi konkrete råd og bistå deg under fire øyne. Vi har taushetsplikt og varsler ingen uten at du vil det selv. Ring oss på telefon 4828 1100, eller send inn skjemaet på siden her, så tar vi kontakt med deg.


Ta kontakt så tidlig som mulig
Det er en fordel å ta kontakt med oss så tidlig som mulig, slik at vi raskt kan og legge en strategi for dine rettigheter. Vårt generelle mål er alltid å få slutt på vold for våre klienter, og dempe skadevirkninger mest mulig for en overgrepsutsatt med den kunnskapen og de redskaper vi har i vår verktøykasse.


Loven gir deg automatisk rett til gratis advokat

Ved de mest alvorlige straffbare handlinger, som drap, voldtekt, enkelte andre seksuelle overgrep og familievold, gir loven automatisk rett til gratis bistandsadvokat. Også i andre tilfeller kan det være grunnlag for å søke om bistandsadvokat.
Advokatene våre bistår en rekke fornærmede over hele landet til enhver tid. Vi er med deg hele veien, og du skal ikke gå alene inn i ukjent juridisk terreng, hvor det er viktig at noen taler din sak og bidrar til å sikre dine rettigheter.

Vi gir deg raskt svar på om du har rett til gratis bistandsadvokat, og ordner formalitetene for deg.

Vi er fornærmedes vaktbikkje og pådriver

Vår langvarige praksis både som bistandsadvokat og fra politi/påtalemyndighet innebærer at vi kan se saken fra flere sider. Dermed har vi gode forutsetninger for å være fornærmedes vaktbikkje og pådriver i straffesaken.

Barn som har vært vitne til vold, har i enkelte situasjoner krav på egen bistandsadvokat for å ivareta sine rettigheter.


Fritt valg av bistandsadvokat

Du er ikke bundet av at du har fått oppnevnt en bistandsadvokat du ikke kjenner, eller som du er usikker på har tilstrekkelig kunnskap om det du har vært utsatt for. Du står fritt til å velge hvilken advokat du ønsker som bistandsadvokat, og du kan skifte advokat uten å måtte begrunne skiftet.

Det er viktig å velge en advokat du føler deg trygg på har tilstrekkelig kunnskap om det du trenger hjelp til. Mange advokater tar oppdrag som bistandsadvokat. Her som ellers er det noen spesialister og noen generalister. Vi har valgt å spesialisere oss på kunnskap om familievold og seksuelle overgrep, for å ha et sterkest mulig faglig grunnlag for den juridiske hjelp vi tilbyr.

Uansett hvem du velger, bør du ikke vente med å sette deg i forbindelse med advokat. Retten til bistandsadvokat inntrer ved den straffbare handling. Jo tidligere advokaten kan begynne å jobbe for deg, dess bedre kan dine rettigheter ivaretas.

Bistandsadvokatens oppgaver

Den viktigste oppgaven for bistandsadvokaten er å være klientens talsperson og ivareta klientens interesser under etterforskning og under domstolsbehandlingen, slik at den enkelte fornærmede skal slippe å måtte ivareta sine rettigheter selv. Bistandsadvokatens oppdrag er beskrevet i straffeprosesslovens § 107 c som du kan lese om her. Ta gjerne kontakt med oss i Advokatoriet AS om du ønsker en bistandsadvokat eller har spørsmål.


*
*
*
*