Våre bistandsadvokater gir trygghet etter familievold, voldtekt og seksuelle overgrep

Gjør partneren din deg redd? Har du opplevd seksuelle overgrep? Du har rett til gratis bistand under fire øyne hos våre dedikerte og erfarne advokater.

Du har frihet til å velge den advokaten du mener kan gi deg de beste og rådene for din vei videre. Vi er et lite og spesialisert firma, og hos oss blir du aldri en sak i mengden. Velg trygghet, forståelse, erfaring og kunnskap hos oss. Send inn skjemaet, ring oss på 4828 1100 eller send mail til oss på post@advokatoriet.no for en uforpliktende vurdering av din situasjon. Våre advokater har nær 50 års erfaring med saker om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, og foreleser for andre hjepeinstanser. Du kan være trygg å at din sak er i gode hender.

Skriv og send inn, så tar en av våre advokater kontakt med deg. Det er gratis og uforpliktende.

Ung kvinne ble jevnlig voldtatt og voldsutsatt av sin ektemann. Hun var verken interessert i straff eller erstatning. Vi hjalp henne til å få rituell skilsmisse i sin religion, slik at hennes og familiens ære ble gjenopprettet. Han ble også dømt til langvarig fengselsstraff og cirka 300.000 kroner i oppreisningserstatning.

Når parterapi eller familieterapi ikke stanser vold...

Du er ikke alene. Det er en fordel å ta kontakt med oss så tidlig som mulig, slik at vi raskt kan hjelpe deg med vurderinger og råd, basert på vår erfaring og kompetanse. Etter partnervold og seksuelle overgrep har du rett til gratis advokatråd allerede før en politianmeldelse, slik at du kan føle deg trygg på de valg du gjør.


Du har rett til å leve et liv uten vold. Det er ikke alltid parterapi eller familieterapi er tilstrekkelig for å bedre en grim livssituasjon. Vi hjelper med råd om du bør politianmelde vold eller seksuelle overgrep. Vi jobber for våre klienter - ingen andre.


Vi forstår at diskresjon kan være viktig. Vi bruker sikker og kryptert kommunikasjon, slik at du kan være sikker på at ingen snoker i usikker mail eller brev i postkassa. Vårt mål er alltid å bidra til å få slutt på vold, og dempe skadevirkninger mest mulig med den kunnskapen og de redskaper vi har i vår verktøykasse.


Og: Vi vet at vold og seksuelle overgrep kan ramme både kvinner og menn, unge og eldre. Vi forstår at både skamfølelse og frykten for ikke å bli trodd kan gjøre krenkelser vanskelig å snakke med andre om. Vi har taushetsplikt. Det du forteller en av våre advokater, forblir mellom dere to så lenge du ønsker. Vi varsler ingen, uten at du vil det selv.

Politiet henla familievoldssak. Vi fant en rekke feil og mangler ved etterforskningen og henleggelsen ble opphevet. Saken endte med dom mot voldsutøver, som også måtte betale erstatning til vår klient.

Krisesenter og andre hjelpetiltak

Juridiske rettigheter er viktige - men helsa er viktigst. Derfor kan vi bistå med å sette deg i forbindelse med hjelpeapparatet, krisesenter mv.


Loven gir deg automatisk rett til gratis advokat ved familievold og overgrep

Ved de mest alvorlige straffbare handlinger, som drap,

voldtekt, enkelte andre seksuelle overgrep

og

familievold

, gir loven automatisk rett til gratis bistandsadvokat. Også i andre tilfeller kan det være grunnlag for å søke om bistandsadvokat.

Advokatene våre bistår en rekke skadelidte over hele landet til enhver tid. Vi er med deg hele veien, og du skal ikke gå alene inn i ukjent juridisk terreng, hvor det er viktig at noen taler din sak og bidrar til å sikre dine rettigheter.

Vi gir deg raskt svar på om du har rett til gratis bistandsadvokat, og ordner formalitetene for deg.

Vi er skadelidtes vaktbikkje og pådriver

Vår langvarige praksis både som bistandsadvokat og fra politi/påtalemyndighet innebærer at vi kan se saken fra flere sider. Dermed har vi gode forutsetninger for å være skadelidtes vaktbikkje og pådriver. Vi sørger for etterutdanning, slik at våre kunnskaper alltid er "up to date". Dermed kan du være trygg på at vi vet hva det dreier seg om.

Vi bistod mann som var utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Forholdene var foreldet, men vi satte politiet på sporet av serieovergriper, som ble dømt for overgrep mot andre gutter.

Fritt valg av bistandsadvokat

Du er ikke bundet av at noen har utpekt en advokat for deg som du ikke har valgt selv. Det er

din

sak og

ditt

valg av advokat: Du skal føle deg trygg på at din advokat har kompetanse, har erfaring og har tid til deg. Du står fritt til å velge hvilken advokat du ønsker som bistandsadvokat, og du kan bytte advokat uten å måtte begrunne hvorfor du bytter. Vi kan hjelpe deg med byttet.

Uansett hvem du velger, bør du ikke vente med å sette deg i forbindelse med advokat. Jo tidligere advokaten kan begynne å jobbe for deg, dess bedre kan dine rettigheter ivaretas. Vårt generelle råd er at du tar kontakt med advokat før du tar kontakt med politiet eller andre instanser. Husk at advokaten kun arbeider for deg - ingen andre.