Barnefordeling: Foreldreansvar, daglig omsorg og samvær

Vi har lang erfaring i tvistesaker etter barneloven - enten tvisten gjelder foreldreansvar, daglig omsorg, fast bosted eller samvær. Ta kontakt med oss for et gratis og uforpliktende svar. Send inn skjemaet eller ring 4828 1100.
*
*
*

Når familievern, parterapi eller samlivsterapi ikke fører frem...

Det hender at foreldre ikke blir enig om foreldreansvar, fast bosted eller samvær ved samlivsbrudd. Hvis partene ikke blir enige, og forsøk på megling ikke har løst tvisten, er domstolen neste stopp. Normalt forsøker også partene og domstolene å mekle, for å nå frem til et forlik.


Vi er ofte involvert i saker hvor omsorgshaveren har vært eller er utsatt for vold, eller barna har vært eksponert for vold. Det er kjent at vold ikke nødvendigvis stanser etter et brudd - bruk av barn som fortsatt krenkelse av den voldsutsatte er ganske vanlig. Da er ikke megling like egnet under domstolsbehandlingen.


Erfaring med overgrepssaker mot barn

Vi har også bred erfaring i saker hvor overgrep mot barn er tema.I disse tilfellene trer barnelovens beskyttelsesmekanismer inn for å verne barnet. Etter endringer som trådte i kraft 1. januar 2014, skal domstoler i større grad fokusere på barneperspektivet, fremfor de voksnes rettigheter.

Ikke sjelden bistår vi som bistandsadvokat i en straffesak, og bistår også når tvisten etter barneloven kommer opp. Da er vi med deg hele veien.

Hvis du er bekymret for barnebortføring, bistår vi deg også med dette. Ring 4828 1100, eller send inn ditt spørsmål i kontaktskjemaet, så får du raskt svar..