Barnefordeling: Foreldreansvar, daglig omsorg og samvær

Vi har lang erfaring i saker om barnefordeling - eller tvist etter barneloven, som det kalles i dag. Tvist om barn kan gjelde foreldreansvar, daglig omsorg, fast bosted og samvær.

Vi er ofte involvert i saker hvor omsorgshaveren har vært eller er utsatt for vold, eller barna har vært eksponert for vold. Det er kjent at vold ikke nødvendigvis stanser etter et brudd - bruk av barn som fortsatt krenkelse av den voldsutsatte er ganske vanlig.

Erfaring med overgrepssaker mot barn


Vi har også bred erfaring i saker hvor seksuelle overgrep mot barn er tema.I disse tilfellene trer barnelovens beskyttelsesmekanismer inn for å verne barnet. Etter endringer som trådte i kraft 1. januar 2014, skal domstoler i større grad fokusere på barneperspektivet, fremfor de voksnes rettigheter.

Ikke sjelden bistår vi som bistandsadvokat i en straffesak, og bistår også når tvisten etter barneloven kommer opp. Da er vi med deg hele veien.

Hvis du er bekymret for barnebortføring, bistår vi deg også med dette.
Ring 48281100, eller send inn ditt spørsmål i kontaktskjemaet til venstre om du har spørsmål.*
*
*
*