Spisskompetanse ved barnebortføring til eller fra utlandet

Hvis du er bekymret for at den andre forelderen skal bortføre et barn til utlandet, bør du umiddelbart aksjonere.

Det er alltid enklere å forhindre en bortføring, enn å føre et bortført barn hjem. Vi kan gi råd, og hjelpe deg å forebygge en bortføring og bistå med å få barnet tilbake til bostedsforelderen.

Ring 4828 1100, eller send oss ditt spørsmål i skjemaet på siden her.

Advokat Sjak R. Haaheim er er en av 24 advokater i Norge som står på Justis- og beredskapsdepartementets liste for juridisk bistand i barnebortføringssaker. Vi bistår både ved bortføring av barn fra Norge, eller ved bortføring av barn til Norge.

Barnebortføring foreligger når et barn fraktes ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til den forelderen som er igjen. Det er også barnebortføring når et barn ikke kommer hjem til bostedet som avtalt etter for eksempel ferie eller samvær.

Det er ikke bare foreldre som kan bli barnebortførere. Det hender også at andre slektninger eller bekjente bortfører et barn. Det er også barnebortføring om en eller begge foreldre reiser utenlands med et barn som barnevernet har overtatt omsorgen for. Derimot faller kidnapping mot løsepenger eller til menneskehandel utenfor begrepet barnebortføring. I disse tilfellene kan det foreligge grunnlag for oppnevnelse av bistandsadvokat etter straffeprosessens regler.


*
*
*
*