Uenig med barnevernet?

Uenig med barnevernet? Utsatt for offentlige tvangsmidler etter barnevernloven? Du har fri rettshjelp etter akuttvedtak, omsorgsovertakelse eller adferdsplassering. Ta kontakt med oss for et gratis og uforpliktende svar. Vi hjelper både foreldre og barn over 15 år, som har egne rettigheter i saken. Send inn skjemaet eller ring 4828 1100 for et raskt og uforpliktende svar fra en av våre drevne advokater.
 
*
*
*
*

Klikk på bildet, og ring advokaten

Arne Donald Andersen, telefon 4828 1100 (tast 3)
Arne Donald Andersen, telefon 4828 1100 (tast 3)
Sjak R. Haaheim, telefon 4828 1100 (tast 2)
Sjak R. Haaheim, telefon 4828 1100 (tast 2)