Uenig med barnevernet?

Uenig med barnevernet? Utsatt for offentlige tvangsmidler etter barnevernloven? Du har fri rettshjelp etter akuttvedtak, ved omsorgsovertakelse eller adferdsplassering. Ta kontakt med oss for et gratis og uforpliktende svar. Vi hjelper både foreldre og barn over 15 år, som har egne rettigheter i saken. Send inn skjemaet eller ring 4828 1100 for et raskt og uforpliktende svar fra en av våre drevne advokater.
 
*
*
*
*