Våre erfarne og faglig oppdaterte advokater kan hjelpe deg som bistandsadvokat, forsvarer eller som advokat i sivile søksmål. Vi er med deg hele veien.

Sjak R. Haaheim

Sjak R. Haaheim

Advokat/managing partner

Telefon (ikke SMS): 4828 1100
Epost: haaheim@advokatoriet.no
 

Cathrine Thiis-Evensen

Advokat

Telefon (ikke SMS) 4828 1100
Epost: thiis-evensen@advokatoriet.no
Arne Donald Andersen

Arne Donald Andersen

Advokat/partner

Telefon (ikke SMS): 4828 1100
Epost: arne.andersen@advokatoriet.no
Ida Kristin Rustad Andersen

Ida Kristin Rustad Andersen

Advokatfullmektig

Telefon (ikke SMS) 4828 1100
Epost: ida.andersen@advokatoriet.no

Strafferett og straffeprosess

- Vi har over 30 års erfaring med strafferett og straffeprosess.
- Bistandsadvokat for voksne og barn i alvorlige straffesaker. Har særlig kompetanse ved alvorlige voldsforbrytelser, familievold og seksuelle overgrep.
- Forsvarer i straffesaker.

Barns rettigheter - foreldreansvar, daglig omsorg, samvær

- Tvist etter barneloven, spørsmål om daglig omsorg, samvær og foreldreansvar. Vi har solid erfaring med tvister hvor vold eller seksuelle overgrep er tema.
- Farskap.

Barnebortføring

- Barnebortføring til eller fra Norge.

Erstatning

- Personskade, skade på gjenstander, voldsoffererstatning.
- Rettferdsvederlag/billighetserstatning mv.

Barnevernrett

- Bistand ved akuttvedtak.
- Sakførsel for Fylkesnemnda på vegne av barn og voksne.
- Overprøve barnevernssaker ved domstolen.

*
*
*
*