Bistandsadvokat, forsvarer, barnefordeling og erstatning/voldsoffererstatning

Jeg heter Sjak R. Haaheim, og har lang erfaring som bistandsadvokat etter familievold, tvangsekteskap, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Det er en vei videre. Jeg er med deg hele veien. Jeg jobber også med barns rettigheter (barnefordeling/barnevern), som forsvarsadvokat i straffesaker og med erstatningssaker/voldsoffererstatning.
*
*
*
*

Mer om min bakgrunn og erfaring

Yrkesbakgrunn
2011-: Advokat og managing partner i advokatfirmaet Advokatoriet AS (Drammen og Tromsø). 15 års erfaring med familievold og seksuelle overgrep., spesialisert på oppdrag som bistandsadvokat.
2010-2011: Advokat, Drammensadvokatene DA
2009-2010: Kortvarig innbeordret til Oslo statsadvokatembeter, politiadvokat i Søndre Buskerud politidistrikt i Drammen.
2002-2008: PolitiadvokatStovner politistasjon og ved Vold og sedelighetsseksjonen, Oslo politidistrikt.
1985-2001: Reporter i Farsunds Avis, Fædrelandsvennen, Verdens Gang.

Foredragsvirksomhet, publikasjoner og verv
2014: Kapittelforfatter "Vold mot kvinner", red. Kjersti Narud, Cappelen Damm.
2014-: Varamedlem, Buskerud krets av Advokatforeningen
2002-2011: Foreleser for politi, helsevesen, barnevern og frivillige organisasjoner om familievold.
2005
: Deltok på IAPs Conference on Domestic Violence, Haag.
2005: Forfatter av "Straffe!!!", Høyskoleforlaget

Godkjent obligatorisk etterutdanning
2012-: Medlem av Bistandsadvokatutvalget, Advokatforeningen
2019: Personskadekurs. Ansvarsgrunnlag og utmåling.
2018: Div etikk-kurs.
2018: Seminar om barnebortføring, Justis- og beredskapsdepartementet
2018: Det årlige bistandsadvokatkurset
2017: Det årlige bistandsadvokatkurset
2016: Foreleser - Rørosseminaret
2016: Seminar: Trepartsprosess - har vi fått det og er det ønskelig?
2015: E-kurs: Nytt i ny straffelov
2014: Det årlige bistandsadvokatkurset
2013: Det årlige bistandsadvokatkurset
2013: Seminar om barnebortføring, Justis- og beredskapsdepartementet
2013: Etikk, Buskerud krets
2012: Foreleser på krisesenterseminar
2011: Erstatnings- og forsikringsrett
2011: Det årlige bistandsadvokatkurset
2011: Seminar for bistandsadvokatene - terrorsaken
2011: Forberedelse og presentasjon av personskadeerstatningssak
2010: Kurs i saksbehandlingsprogram
2009: Advokatkurset, Oslo

Forsvaret
2004-: Offiser i Heimevernets innsatsstyrker
1997-1998: Offiser i NATO-misjonen SFOR i Bosnia.
1987-: Soldat, befal og offiser i Heimevernet.