Bistandsadvokat, forsvarer og advokat i barnesaker

Jeg heter Sjak R. Haaheim, og har lang erfaring med å bistå voldsutsatte og skadelidte etter voldtekt og andre seksuelle overgrep. Det er en vei videre. Jeg er med deg hele veien.
*
*
*
*

Mer om min bakgrunn og erfaring

Yrkesbakgrunn
2011-: Advokat og daglig leder i advokatfirmaet Advokatoriet AS (Drammen og Tromsø). 15 års erfaring med familievold og seksuelle overgrep., spesialisert på oppdrag som bistandsadvokat.
2010-2011: Advokat, Drammensadvokatene DA
2009-2010: Kortvarig innbeordret til Oslo statsadvokatembeter, politiadvokat i Søndre Buskerud politidistrikt i Drammen.
2002-2008: PolitiadvokatStovner politistasjon og ved Vold og sedelighetsseksjonen, Oslo politidistrikt.
1985-2001: Reporter i Farsunds Avis, Fædrelandsvennen, Verdens Gang.

Foredragsvirksomhet, publikasjoner og verv
2014: Kapittelforfatter "Vold mot kvinner", red. Kjersti Narud, Cappelen Damm.
2014-: Varamedlem, Buskerud krets av Advokatforeningen
2002-2011: Foreleser for politi, helsevesen, barnevern og frivillige organisasjoner om familievold.
2005
: Deltok på IAPs Conference on Domestic Violence, Haag.
2005: Forfatter av "Straffe!!!", Høyskoleforlaget

Godkjent obligatorisk etterutdanning
2012-: Medlem av Bistandsadvokatutvalget, Advokatforeningen
2018: Div etikk-kurs.
2018: Seminar om barnebortføring, Justis- og beredskapsdepartementet
2018: Det årlige bistandsadvokatkurset
2017: Det årlige bistandsadvokatkurset
2016: Foreleser - Rørosseminaret
2016: Seminar: Trepartsprosess - har vi fått det og er det ønskelig?
2015: E-kurs: Nytt i ny straffelov
2014: Det årlige bistandsadvokatkurset
2013: Det årlige bistandsadvokatkurset
2013: Seminar om barnebortføring, Justis- og beredskapsdepartementet
2013: Etikk, Buskerud krets
2012: Foreleser på krisesenterseminar
2011: Erstatnings- og forsikringsrett
2011: Det årlige bistandsadvokatkurset
2011: Seminar for bistandsadvokatene - terrorsaken
2011: Forberedelse og presentasjon av personskadeerstatningssak
2010: Kurs i saksbehandlingsprogram
2009: Advokatkurset, Oslo

Forsvaret
2004-: Offiser i Heimevernets innsatsstyrker
1997-1998: Offiser i NATO-misjonen SFOR i Bosnia.
1987-: Soldat, befal og offiser i Heimevernet.