Bistandsadvokat, forsvarer og advokat i barnesaker

Jeg heter Ida Kristin Rustad Andersen, og jobber mest som bistandsadvokat i straffesaker og med saker som gjelder barn. Jeg jobber også som forsvarer.
*
*
*
*

Mer om meg
2018: Advokatbevilling.
Høst 2014: Advokatfullmektig hos Advokatoriet AS, Prinsipal: Advokat Sjak R.Haaheim
2013-2014: Juridisk saksbehandler hos Advokatoriet AS
Vår 2014 Uteksaminert fra UiO, Master i rettsvitenskap
Tittel på masteroppgave: "Barn som opplever vold i nære relasjoner - Hvordan deres rettslige interesser blir ivaretatt i norsk lovgivning målt opp mot menneskerettslige krav"
Fordypningsfag: Barnerett, helserett og utlendingsrettGodkjent etterutdanning
2018: Det årlige bistandsadvokatkurset
2017: Det årlige bistandsadvokatkurset
2015
: E-kurs Nytt i ny straffelov
2014: Det årlige bistandsadvokatkurset