Trenger du hjelp til økonomisk oppgjør og barnefordeling etter samlivsbrudd/skilsmisse? Bistandsadvokat eller forsvarer?

Jeg heter Ida Kristin Rustad Andersen, og arbeider med skifte/økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd/separasjon/skilsmisse. Jeg er også bistandsadvokat i straffesaker, tar oppdrag som forsvarer og arbeider med saker som gjelder barn (barnefordeling/barnevern). Hvis du velger meg som din advokat, er jeg med deg hele veien.
*
*
*
*

Mer om meg
2018: Advokatbevilling.
Høst 2014: Advokatfullmektig hos Advokatoriet AS, Prinsipal: Advokat Sjak R.Haaheim
2013-2014: Juridisk saksbehandler hos Advokatoriet AS
Vår 2014 Uteksaminert fra UiO, Master i rettsvitenskap
Tittel på masteroppgave: "Barn som opplever vold i nære relasjoner - Hvordan deres rettslige interesser blir ivaretatt i norsk lovgivning målt opp mot menneskerettslige krav"
Fordypningsfag: Barnerett, helserett og utlendingsrettGodkjent etterutdanning
2019: Det årlige bistandsadvokatkurset
2018: Kurs i skifte/økonomisk skifte etter samlivsbrudd/separasjon/skilsmisse
2018: Det årlige bistandsadvokatkurset
2017: Det årlige bistandsadvokatkurset
2015
: E-kurs Nytt i ny straffelov
2014: Det årlige bistandsadvokatkurset