Forsvarer, bistandsadvokat, advokat i barnesaker og arbeidsrettsadvokat

Jeg heter Cathrine Thiis-Evensen. Etter mange år i påtalemyndigheten og som lærer på Politihøgskolen, er jeg nå advokat i advokatfirmaet Advokatoriet AS, og vil jobbe ved kontorene våre i Porsgrunn og Drammen. Jeg vil bruke min erfaring og kunnskap for å hjelpe deg. Jeg jobber mest med strafferett (forsvarer eller bistandsadvokat), med arbeidslivsjuss (arbeidsavtaler, oppsigelse, avskjed) og saker om barn.
*
*
*
*

Mer om min erfaring:


Yrkesbakgrunn
2006-2018: Politiadvokat, Søndre Buskerud/Sør-Øst politidistrikt. Straffesaksbehandling, førte straffesaker for retten, oppnevnt for å føre alvorlige straffesaker for lagmannsrett.
2010-2012: Høyskolelektor, Politihøyskolen Oslo. Underviste innen strafferett og straffeprosess, medforfatter oppgavesamling for politistudenter.
2003-2006: Politifullmektig, Romerike politidistrikt.
2000-2003: Advokatfullmektig/advokat KPU. Rådgivning og prosedyre innenfor varierte sivile rettsområder med hovedvekt på familie- og barnevernsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendom og forvaltningsrett.
1999-2000: Utlendingsdirektoratet (UDI). Konsulent, avdeling for Midtøsten-Irak. Generell saks- og klagebehandling etter utlendingsloven og forvaltningsloven med hovedvekt på asyl, familiegjenforening og visum.
1998-1999: Konsulent, St. Hanshaugen-Ullevål trygdekontor. Generell saksbehandling innenfor folketrygdloven og forvaltningsloven. Forberedte klagesaksbehandlingen for Fylkestrygdekontoret i Oslo og Akershus.

Andre fag- og jobbrelaterte oppdrag
2009: "Mentorprogranìmet" i regi av Politimesteren i Søndre Buskerud.
2008: Kursholder for Søndre Buskerud politidistrikt for tjenesteansatte i ulike politidistrikt innenfor temaet "Samarbeid tjenestemenn - påtale".
2001-2002: Tilsynsfører for barn i fosterhjem.
2016: Skrev lærebok for Gyldendal om ny straffelov.

Godkjent etterutdanning
2019: Det årlige bistandsadvokatkurset
2018: Det årlige bistandsadvokatkurset

Medlem