Forsvarer, bistandsadvokat og advokat i barnesaker

Jeg heter Arne Donald Andersen, og er advokat/partner i advokatfirmaet Advokatoriet AS. Mine hovedområder er strafferett (enten som forsvarer eller bistandsadvokat) og barnerett (tvist etter barneloven eller barnevernssaker). Min lange erfaring er bakgrunn for de råd jeg gir.
*
*
*
*

Mer om min bakgrunn og erfaring


Yrkesbakgrunn
2014-2015: Advokat, Advokatselskapet Skjærgård AS, Tromsø
2014: Kommuneadvokat, Tromsø kommune
2012-2014: Prosjektleder/rådgiver, Tromsø kommune
2010-2011: Advokat, Advokatfirma Hammervoll & Co, Oslo
1994-2010: Politiadvokat, Østerdal politidistrikt, Helgeland politidistrikt og Oslo politidistrikt (Vold, ran og sedelighetsseksjonen)
1994: Fengselsbetjent
1994: Cand. Jur. Ved Universitetet i Oslo

Spesialområder
Betydelig ledelses,- fag og resultatansvar samt prosess/prosedyreerfaring i alle rettsinstanser fra 16 år i påtalemyndigheten.
Tre år som advokat/kommuneadvokat med saker innen blant annet strafferett, kontraktsrett, fast eiendom og barnevern.
To år som kommunal rådgiver/prosjektleder i Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn med blant annet saksbehandlings,- resultat,- personal og budsjettansvar.

Godkjent videreutdanning
2019: Det årlige bistandsadvokatkurset
2018: Det årlige bistandsadvokatkurset
2017: Det årlige bistandsadvokatkurset
2015: Nytt i ny straffelov
2015: Det årlige ajourføringskurset
2014: Det årlige ajourføringskurset
2012: Advokatetikk - Skatt og avgift - Tvisteloven - Straffeprosessloven
2010: Advokatkurset